1
آوریل

خشن ترین بازیکنان فوتبال

خشن ترین بازیکنان فوتبال و سرخیو راموس خشونت خشن زلاتان ابراهیموویچ