1
آوریل
مسی 32 ساله اما هنوز تا تبدیل شدن به بازیکنی که در تاریخ فوتبال جهان بیشترین تعداد گل زده با ضربات ایستگاهی را به نام خود ثبت کرده فاصله زیادی دارد. 44 تا از گل‌هایی که با ضربات ایستگاهی زده را با پیراهن بارسلونا به ثمر رسانده و 6 تای مابقی را برای تیم ملی آرژانتین زده است. بیشتر گل های زده توسط بازیکنان از...